Email: info@yuceavukatlik.com Tel: 0 (242) 248 2009
HAKKIMIZDA

Yüce Hukuk Bürosu 2011 yılında kurulmuş olup hukukun pek çok alanında İstanbul ve Ankara'da bulunan irtibat ofisleri ile müvekkillerine hizmet vermektedir.

Ana çalışma sahalarına sitemizin ilgili bölümünde detaylı şekilde yer verilmiştir.

Büromuz avukatlık hizmetlerimizin yanı sıra hukuki danışmanlık ve icra takibi hizmetleri de sunmaktadır. Avukatlık hizmetleri şahsınız yahut şirketinizin davalarda temsilini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık hizmetleri; şahsınız yahut şirketiniz tarafından açılmış, açılacak veya aleyhinize açılmış veya açılacak her türlü davalarda temsili; ihtilaflı konularda hukuki yardımda bulunmayı, bu amaçla yazışmalar yapmayı, müzakerelerde bulunmayı ve şirketiniz vekilliğini içermektedir.

Hukuki danışmanlık hizmetimiz dahilinde; şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılarak tüm belgeler ve süreç incelenmekte, eksik veya hatalı olanlar revize edilmekte, olmayanlar ise tarafımızca hazırlanmakta ve uygulama kontrol edilmektedir. Bu çalışmalarla şirketinizde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nihai amaç şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan evvel bir nevi koruyucu hekimlik görevi üstlenmek ve sizlere " koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk hizmeti " verebilmek ve bu suretle şirketlerinizin sağlıklı gelişmesine katkı yapabilmektir. Aynı amaçla, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ticaret hayatımızı yeni mevzuata uygun şekilde düzenleme zorunluluğu getirdiğinden, bahsi geçen, yeni kanuna entegrasyon sürecinde, şirketlerin yapısının yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi amacıyla yapılacak bu çalışmalarda, Yüce Hukuk Bürosu, engin bilgi birikimi ve deneyimi ile şirketlerin geçiş sürecini kolaylaştırmakta, süreci yönetmekte, yeni yasal düzene uygun şekilde şirket iç işleyişini ve yasal dokümanlarını mevzuata uygun hale getirmek amacıyla gereken çalışmayı yapmaktadır.

İcra takip hizmetimiz ise, şahsınızın ve şirketinizin her türlü alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirmek, iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibidir. Bu anlamda faaliyetimiz, şirketinizin piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemlerini yerine getirmek suretiyle, tahsilatını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamaktır.

AV. ESIN YÜCE
1980 yılında doğdu. 2003 yılında avukatlık ruhsatını aldi.

İş Deneyimi
2003 yilindan bu yana Turkcell Grup Şirketleri ve Turyap Genel Müdürlüğü de dahil Türkiye'nin sayili kurumsal sirketlerinde avukat ve hukuk müşaviri olarak görev aldiktan sonra 2011 yilindan itibaren bagimsiz olarak avukatlik yapmaktadir.

Eğitim
2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Üyelikler
Antalya Barosu; Altı Nokta Körler Derneği
Beşiktaş Kongre Üyesi ve LÖSEV Gönüllüsü

Diğer Lisanlar
İngilizce

Baro Sicil No
3661

Direkt Hat
+ 90 (242) 248 2009

Cep Telefonu
+ 90 (532) 607 5483

E-mail
info@yuceavukatlik.com