Email: info@yuceavukatlik.com Tel: 0 (242) 248 2009
KARARLAR

Kat İrtifaklı Ana Taşınmazdaki Ortak Gider Borcunun Ödenmesi
Haciz Yapan Avukata Vurmak Ve Tehdit Etmek
Tenfiz Hakimince Yabancı Mahkeme Kararının Esastan İncelenemeyeceği
Otel Odasında Öldürülen Kişi - Maddi Ve Manevi Tazminat
Dolandırıcılık - Yetim Maaşı Alma - Anlaşmalı Boşanma - (Beraat)
Baz İstasyonunun Şehir Dışına Çıkarılması Kararı
Acil Sağlık Hizmeti-Dolandırıcılık - Para Cezası
Hak Arama Özgürlüğü, Kişilik Hakları, Manevi Tazminat
Kira Sözleşmesinin Feshi-Anahtar Teslimi
Haksız Fesih, Kira Süresi Bitmeden Tahliye Zararının Hesabı
Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında İstenen Belgelerin Verilmemesi
Ketmi Verese Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil
Kredi Kartı Aidatının Geriye Dönük 10 Yılda İstenebileceği
Sigortasız Çalışan İşçiye Yapılan Tebligat Usulüne Uygundur
Güvenlik Kamerası Görüntüleri Hakkın Kullanılması Nitelikle Hırsızlık
Sigortalı Araç, Kazada Değer Kaybının Belirlenmesi
Vukat Stajyerlerine Nüfus Kayıt Örneği Verilemeceği
YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
Eşin Rızası Alınmadan Aile Konutunun Devredilemeyeceği / Aile Mahkemesinin Görevli Oluşu
Ev Hanımının Arsa Ve Üzerinde Yapılan Gecekonduya Katkısını Kanıtlayamadığı‏‏
Ev Ve Ziynet Eşyalarının İadesi, İspat Yükü
Gider Avansı Yatırılmadığından Dava Reddedilemez
Haksız İhtarname Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi
Her Hafta Sonu İçin Çocukla Kişisel İlişki Kurulmaması Gerektiği
Mahkemenin Her Tanığı Dinleme Zorunluluğunun Olmadığı
Nafaka Hükümlerine Uymamak-Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Başlangıç Tarihi-Kanun Yararına Bozma
Tanığın Akraba Olması Tanık Beyanını Değersiz Kılmaz
Boşanmada Kusur, Boşanma Davasında Maddi Ve Manevi Tazminat
Tüm Ortakların Hakkı Verilmeden Kooperatif Tasfiye Edilemez
Ev Eşyalarının Hangi Eşe Ait Olduğunun Tespiti
Açık Alandan Motorsiklet Hırsızlığı, Nitelikli Hal (Emsal)
Eşe Karşı Birden Fazla Yaralama Eziyet Suçunu Oluşturur
Hava Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Manevi Tazminat Davasında Görevli Mahkeme
Kiracının Aynı Belediye Sınırları İçerisinde Adına Kayıtlı Oturulabilir Meskeni Olması Halinde Tahliyesine Karar Verilir
Boşanma Davası Sırasında Kocanın Borcunu Ödeme, Aile Hukukundan Doğan Dava Ve İşler
Türk Milleti Adına
16. Hukuk Dairesi
Özel Güvenlik Görevlisine Karşı İşlenen Suç, Kamu Görevlisi
Boşanma Davası Sırasında Kocanın Borcunu Ödeme, Aile Hukukundan Doğan Dava Ve İşler
Meslek Hastalığı Nedeniyle 22.750tl Manevi Tazminat
Trafik Kazasında 1000 TL Manevi Tazminatın Düşük Olduğu
Toki Konutunun Geç Teslimi Nedeniyle Uğranılan Kira Kaybı
Nişan Bozma Nedeniyle Verilen Tazminat Miktarının Fazlalığı
Yükleniciler İşçiyi Çalıştırdıkları Dönemden Sorumludur
Belgeye Dayanmayan İlamsız İcra Takibinde İspat Yükü
Boşanma, Psikolojik Nedenlerle Cinsel Birleşmenin Olmaması
Çek Nedeniyle Borçlu Bulunmadığının Tespitinde Görev
Cep Telefonu Faturası İçin %48 Faiz İstenemez
Velayet, Çoçuğun Görüşününde Alınması Gerektiği
Çocukla Babanın Kişisel İlişkisi Anne Gözetiminde Olamaz
Fotoğrafı İzinsiz Olarak Gazete, Dergi Ve İnternette Yayma
Ail Yoluyla Hakaret, Mail Hesabını Başkası Açtı İddiası
İnternet Sitesinin Kime Ait Olduğunun Tespiti
İnternet Sitesinde Yayımlanan Yazıdan Kimin Sorumlu Olacağı
Manevi Tazminat, Kızına İş Bulma Vaadi İle Dolandırılma
Başlık Parası İçin 13.000tl Lik Bono Senedi Düzenlenmesi
Aşkım Nasılsın, Seni Seviyorum Sözleri Cinsel Tacizdir
Yasal Şartları Oluşmadığından Gerekçesyle Hagb Verilmemesi
Taşınmazın Diğer Mirasçılardan Kaçırılması Amacıyla Devri
Hakimi Şikayet Etmek, Reddini İstemek İçin Yeterli Değildir
Teyze İle Yeğenin Evlenmesinin Butlan İle Geçersiz Olduğu
Kiracının İşyeri Kapı Kilidini Kırması, Mala Zarar Verme
Boşanmada Kocanın Aşırı Borçlanması Nedeniyle Tazminat
Ziynet Eşyalarının Ortak İkamette Kaldığını İspat Yükü
Maddi Ve Manevi Tazminatın Reddedilmesi, Vekalet Ücreti
Nafaka, Ağır Kusurlu Kadına Yoksulluk Nafakası Verilmez
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Hakkında İş Kanunu Hükümleri Uygulanmaz
Nafaka Hükmüne Uymamak
132 Gün Tutuklu Kalan Kişi Lehine Maddi Manevi Tazminat
Beraat Eden Kişiye Maddi Manevi Tazminat Ödenmesi
Aksız Tutuklanan Kişi Lehine Maddi Manevi Tazminat
Katkı Payı Davası Katılma Alacağı Islah Zamanaşımı
T.C. Yargıtay 3. Hukuk dairesi e. 2004/9166 k. 2004/9992 t. 28.9.2004
T.C. Yargıtay 2. Hukuk dairesi Esas NO:2011/ 9066 Karar No:2012/ 4360 Karar Tarihi: 01.03.2012
T.C. Yargıtay 9. Hukuk dairesi E. 2013/1503 K. 2013/10619 T. 1.4.2013
Boşanmada Kadına 20.000tl Maddi 20.000tl Manevi Tazminat
Kaçak Akaryakıt Almak Suçu Hakkında Yargıtay 7. Ceza Dairesinin Kararı
İnternet Yoluyla İşlenen Suç Hakkında Yargıtay 7. Ceza Dairesinin Kararı
T.C. Yargıtay 9. Hukuk dairesi E. 2009/7402 K. 2011/6746 T. 2.6.2011
Telif Hakkına Tecavüzün Tespiti
Çocuğun Üstün Yararı
Baz İstasyonun Sağlığa Zararlı Olup Olmadığının Tespiti
Bahçede Bulunan Ağaçların Komşu Bahçeye Gölge Yapması
Eşler Arasında Yapılan Mal Ortaklığı Sözleşmesi Geçmişe Etkili Olarak Uygulanması
Kötü Niyetli Temyiz
Banka Maaş Hesabına Haciz Olmadan Bloke Konulamaz
İcra Takibinde Kısmi Ödeme İddiası Borca İtiraz Sayılır
Banka Maaş Hesabına Haciz Olmadan Bloke Konulamaz
Ön İnceleme Duruşmasına Katılmama, Tahrikat Duruşmasına Katılmama, Tahkikat Duruşmasına Davet Zorunluluğu
Tarafların Vekalet Ücretinden Birbirlerini İbra Etmeleri
Katkı Payı Alacağı
Katkı Payı Alacağı İstemi
Cumhuriyet Savcısının Gereği Gibi Soruşturma Yapmaması
İş Hukukunda Fazla Çalışma Olgusunun Naıl İspat Edileceği
Ziynet (Altın) Eşyası İspat Yükü
İmam Nikahı İle Evlenen Kadının Manevi Tazminat Talebi
Kesin Süre Verilmesine Rağmen Bir Sonraki Celse Tanık
Boşanma, Tazminat Nafaka Güvencesi Olarak G.Menkullere Tedbir
Yurtdışanda Boşanma Tanıma ve Tenfiz İşlemi Yapılmadan Ölüm
Boşanılan Eşin Soyadının Kullanılması Davası Görevli Mahkeme
Boşanılan Eşin Soyadını Taşıma İzninin Kaldırılması Davası
Nakafa, Emekli ve Aynı Zamanda Çalışana Yolsulluk Nafakası
Çocuklar Arası Kişisel İlişkide Kardeşlerin Görme Hakkı
Boşanma, Kişisel İlişkide Kardeşlerin Birbirini Görme Hakkı
Boşanma Davasında Zinanın İspat Şekli
Anlaşmalı Boşanma, Tehdit ve Baskı Altında Gerçekleşmesi
Nafaka Borcu Cezasında İcra Emrinin Borçluya Tebliği Zorunlu
Hukuk Hakiminin Tespit Edilen Cezai Vakia ile Bağlı Olduğu
Dershane Öğretmeninin Ders Saati Ücretinin Belirlenmesi
Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat, Uyap Üzerinden Görüntülü İfade Alınması
Doktor Hatası - Hizmet Kusurunun Kapsamı - Husumet
Konut Kredilerinde Haksız Şart
İşçinin Durup Dururken İstifa Etmeyeceği
Kiralananın Ayıplarından Sorumluluk - Kombi Arızası
Boşanma Davası - Kadının Yaptığı Ev İşinin Katkı Sayılmaması
Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Güvenlik Tedbiri
İmar Kirliliğine Sebep Olmak, Hagb
Haksız Dava Açılması Nedeni İle Kişilik Hakları
Alkollü Araç Kullanma
Tapu İptali ve Tescil Davası
Tapu İptali ve Tescil
Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcuunu Eksiltmek
Borcun Tahsili, Sebepsiz Zenginleşme
Husumet Tapu İptali ve Tescil Zamanaşımı Zorunlu Dava Arkadaşlığı
Kesin Kabulden Sonra Gizli Ayıpların Giderilme Bedeli, Kusur
Nafaka, İştirak Nafakasından Feragat Edilemiyeceği
Açıklanamayan Telefon Görüşmeleri-Güven Sarsıcı Davranış
Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka İstenmemişse
Anlaşmalı Boşanma Davasında Tarafların Dinlenmesi
Boşanma Davasında "günlük"lerin Delil Niteliği
Boşanmada Feragat-Affetmiş Sayılma-Ziynet Eşyasında Kadının İspat Yükü
Boşanmada Terk Etmenin Haklılığını İspat Yükü Terkedendedir
Boşanmakla Kocanın Sağlık Sigortasından Yoksun Kalmak Maddi Tazminatı Gerektirir
Emlakçı-Tellallık Sözleşmesi-İtirazın İptali-Zaman Aşımı
Öğretmenin Öğrenciyi Dövmesi, Tedip Terbiye Hakkı Sınırı
Avukatın Üzerinin Suç Üstü Hali Dışında Aranamayacağı
İşçinin Fiilen Aldığı Ücretle Bordro Arasında Farklılık
Kadının Gelirinin Kocadan Çok Olmasının Tedbir Nafakasına Etkisi
Hak Düşürücü Süre, İtirazın İptali
Birikmiş Nafaka Borcunu Ödememek Hapis Cezası Gerektirmez
Trafik Kazasında Manevi Tazminatın Miktarı
Hapis Cezası Para Cezasına Çevrilmeden HAGB Tartışılmalıdır
Adli Yardım Talebinin Reddi Kararına İtiraz
Avukat Vekaletname Olmadan Dava Açamaz Kuralının İstisnası
Nafaka, Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması
Boşandığı Halde Eşiyle Birlikte Yaşayanın Maaşının Kesilmesi
Güvenlik Görevlisi Bulunan Sitede Hırsızlık Nedeniyle Tazmin
Her İki Taraf Kusurluysa Alkol Sigorta Teminatını Etkilemez
Dava Açıldıktan Sonra Borcu Ödeyen Borçlu, İnkar Tazminatı
Emekliliğe Hak Kazanma Sebebiyle İş Akdini Sona Erdirdikten Sonra Başka Firmada İşe Başlama
6352 Sayılı Kanun'da Yapılan İcra İnkar Tazminatı Değişikliği, İcra İnkar Tazminatı Oranı
Doktor Hatası,Estetik Yapılan Göğüs,Tazminat
Apartman Terasının Bar Olarak Kiraya Verilmesi
Her İki Taraf Kusurluysa Alkol Sigorta Teminatını Etkilemez
Dolandırıcılık,Tamir İçin Parça Değiştirilmiş Gibi Para Alma
Boşanmada Aylık 1500 Tl Nafaka Miktarının Fazla Olduğu
Kusuruyla Yangın Çıkaran Söndürme Giderlerinden Sorumludur
Akaret Ve Tehdit Suçlarının Unsurlarının Neler Olduğu
Akıl Hastası Çocuklara Akıl Hastası Babalarınca Şiddet
Yanlış İğne Yapan Hemşireye Karşı Tazminat Davası
Avukat Süresinde Savunma Vermezse Ücrete Hak Kazanamaz
Kısa Kararda Temyiz Süresinin Yanlış Gösterilmesi
Kiralananın Tahliyesinde Yeni Hmk Ve İik Uygulaması
İcra İflas Kanunu ve 6100 s. Yeni Hmk Arasında Çelişki
Manevi Tazminat Kusur Oranına Göre Matematiksel Belirlenmez
Aile Konutunun Satışında Diğer Eşin Açık Rızası Gereklidir
Bir Kimsenin Taşınmazlarının Bulunması Yüksek Miktarda Nafaka Ödeyebilecek Gücü Olduğunu Göstermez
İş Şartlarında Aleyhine Değişiklik Yapılan İşçinin İşe Gelmemesi Haklı Fesih Kabul Edilmelidir
İş İlişkisi Devam Ederken Düzenlenen İbra Sözleşmeleri Geçersizdir
Boşanma - Bir Eşin Sadakatsiz Olması Diğerinin Sadakatsizliğini Haklı Kılmaz - Tazminat ve Kusur Değerlendirmesi
Eşin Rızası Alınmadan Aile Konutu Üzerine Banka Lehine İpotek Konulmasında Banka İyi Niyetli Sayılamaz; İpotek Kaldırılmalıdır
Dava Açıldıktan Sonra da Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Eden Eş Kusurlu Kabul Edilmelidir
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Edinilen Mallarda Ayni Hak Değil Alacak Hakkı Vardır
Evlilikte Edinilmiş Mallara Katkı Payı Alacağına İlişkin Dava Hakkı Ölümle Mirasçılara Geçer - Zamanaşımı
Kadının Ölen Kocasından Aldığı Soyadı Ancak Yeniden Evlenirse veya Babasının Kütüğüne Dönerse Değişebilir
Taşınırlar Yönünden Muris Muvazaasına İlişkin Hükümler Uygulanamaz
Evli Olduğunu Bildiği Bir Kimse ile Evlilik Dışı Birliktelik Yaşayan Kişi
TMK`nun 166-1. Maddesine Dayalı Açılan Boşanma Davasından Sonra Eşlerin Aynı Evde Birlikte Yaşaması
Islah Yoluyla Zamanaşımı Def'i İleri Sürülmesi Usule Aykırı Değildir
Dava Dilekçesinde Bulunmasa Bile Yargılama Aşamasında da Yoksulluk Nafakası İstenebilir
Avukatın Özen ve Sadakat Borcuna Aykırı Davrandığı İddiasına Dayalı Müvekkilin Tazminat Talebi
İş Kazasında Ölenin Nikahsız Yaşadığı Kişinin Maddi ve Manevi Tazminat Talebi
Velayeti Babada Olan Çocuğa Fiilen Annenin Bakması
T.C. Yargıtay 17. Hukuk dairesi E. 2012/10759 K. 2013/78 T. 14.1.2013
T.C. Yargıtay hukuk genel kurulu E. 2011/2-68 K. 2011/252 T. 29.4.2011
T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E. 2012/1742 K. 2012/1778 T. 13.3.2012
Boşanma Davası - Özel Hayatın Gizliliği
Adi Ortaklığın Malları Üzerine Haciz Konulması
Davadan ve Temyizden Aynı Anda Feregat Edilmesi
Katkı Payı, Ziynet Eşyası ve Birikimi İle Ev Alınması
Uçuş Personelinin Sık Rapor Alması Nedeniyle İş Akdini Fesih
Hizmet Süresinin Tespiti Davalarında Tanık Delilinin Gücü
Bilir kişi Raporuna Atıf Yapılarak Hüküm Kurulamaz
Velayet Hakkı
Boşanma Davası
Fiziksel Şiddet
Velayet Hakkı
Maddi ve Manevi Tazminat
Mobbing, Memurun Tazminat Talebi İdare Mahkeme Kararı
Mobbing, İdari Personele Psikolojik Taciz Manevi Tazminat
Trafik Ceza Tutanağının Geç Tebliği Cezaya Engel Değildir
Davacıya Bilirkişi Ücreti Yatırması İçin Verilen Kesin Süre
Adli Yardım Talebinin Gider Avansı Kesin Süresine Etkisi
İder Avansı, Giderlerin Kalem Kalem Açıklaması Gerektiği
Delil Avansının Kesin Sürede Yatırılmaması, Davanın Reddi
Davadan Feragat Halinde, Ek Karar
Boşanma Davası
Mağdurdan Özür Dilemeyen Sanığa Hagb Uygulanmaması
İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası
Boşanma, Şiddet Uygulayan Koca, Eşine Hakaret Eden Kadın
Her Çocuk İçin Aylık 1000 TL İştirak Nafakasına Hükmedilmesi
Anlaşmalı Boşanma, Gelirinin Azalması İle Nafaka
Anlaşmalı Boşanma, Sonradan İştirak Nafakası Talebi
Nafaka, İştirak Nafakasına Hakimin Müdahalesi
Nafaka, İştirak Nafakasının Yardım Nafakası Olarak Devamı
İnternetten Öğrenilen Yargıtay Kararı Tebliği Sayılır Mı?